Detail grantu

GAUK no.: 910680Oceňování aktiv a výběr portfolia ve frekvenční doméně

Řešitel: Mgr. Martin Hronec
Spolupracovníci: doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.
Mgr. Josef Kurka
Popis: Faktorové investování je založeno na identifikaci rizikových faktorů a jejich správném rozdělení napříč portfoliem. Domníváme se, že oceňování aktiv i parita rizika jsou propojeny a vysoce ovlivněny asymetrickým rozdělením výnosů. Proto by vyšší momenty rozdělení měly být důležitými rizikovými faktory. Navíc významný dopad na management portfolia a oceňování aktiv má i heterogeneita preferencí investorů, avšak většina současných modelů pracuje s informacemi agregovanými skrz frekvence, tudíž nemůže brát tuto různorodost v potaz. Plánujeme přispět současnému stavu poznání navrhnutím modelů uvažujících tuto různorodost. Vybudujeme teoretický rámec pro neparametrické měření vyšších momentů na různých frekvencích a přímo je zabudujeme do metod výběru portfolia založených na paritě rizika. Budeme stavět na práci Baruníka & Váchy (2015, forthcoming 2018), jež formulovali nástroje pro měření prvního a druhého momentu na různých frekvencích, a Chaudhuriho a Lo (2016), kteří prezentují frekvenční protějšky několika jiných proměnných používaných v modelech pro výběr portfolia. Věříme, že zahrnutí frekvenčních protějšků vyšších momentů rozdělení výrazně zlepší vysvětlitelnost očekávaných výnosů napříč různými aktivy, tedy sílu faktorových modelů, stejně jako efektivitu alokace rizika. Abychom mohli otestovat užitečnost navrhovaných modelů, plánujeme provést několik empirických testů na reálných datech z finančních trhů.
Spolupráce:
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz:
Finance:
Konec: 2020
Publikace:

Does It Pay to Follow Anomalies Research? Machine Learning Approach with International Evidence

Konference:

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY