Detail grantu

TL03000252: Kohoutkovou nebo balenou: Bariéry a motivace konzumace pitné vody

Řešitel: Mgr. Milan Ščasný PhD.
Spolupracovníci: Mgr. Kateřina Chadimová
Popis: Cílem projektu je identifikovat motivy a bariéry konzumace kohoutkové vody v ČR a zjistit, jak tyto bariéry překonat. Cíle bude dosaženo díky analýze poptávky po balené vodě a preferencí vůči vodě kohoutkové. Preference a postoje spotřebitelů budou zjištěny s pomocí několika vln reprezentativních dotazníkových šetření, které budou zahrnovat randomizované intervence. Budou formulována doporučení, jak zaměřit kampaň na podporu spotřeby kohoutkové vody (návrh novely 98/83/ES), která budou začleněna do přípravy strategie nelegislativní povahy. Dalším cílem je zlepšit senzorické vlastnosti pitné vody vytvořením metodických nástrojů pro provozovatele vodovodů a laboratoře. Tým tvoří ekonomové, sociologo, odborníci na marketing a hygienu vody.
Spolupráce: SZU, Idealab, Asociace pro vodu ČR z.s
Práce v rámci grantu: - behaviorální výzkum v oblasti spotřeby kohoutkové a balené pitné vody
- intervence s cílem zvýšit konzumaci kohoutkové vody
WWW odkaz:
Finance: TACR ETA (program 31.10.2019)
Konec: 31.12.2023
Publikace:
Konference:

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY