Detail grantu

402/96/1187 Vznik a vývoj finančního trhu v ČR (1996-1999)

Řešitel: † doc. Ing. Jiří Havel CSc.
Spolupracovníci:
Popis: Podstatou projektu je zachycení neopakovatelného procesu vzniku, formování a dalšího vývoje finančního trhu v ČR. Dále jde o zachycení rozporů, problémů a perspektiv rozvoje v této oblasti. Projekt předpokládá komparaci současného stavu ekonomiky s rozvojem institucí a instrumentů finančního trhu, hledání historických kořenů současného uspořádání v této oblasti včetně teoretických zdrojů. Projekt by posuzoval specifickou roli privatizace v tomto procesu, formy státních zásahů a regulace včetně formální úpravy kapitálových trhů.
Mimořádná pozornost by byla věnována akciovým společnostem, jakožto zásadním emitentům cenných papírů v našich podmínkách. Zvláštní část výzkumu by bala věnována investičním fondům a jejich úloze v ekonomice. Závěry studie by měly formulovat stanovisko k optimalizaci obchodování na veřejných kapitálových trzích, úprav v postavení hlavních agentů finančních trhů, příslušnou hospodářskou politiku a vliv začlenění do EU na tyto procesy.
Spolupráce: prof. Ing. Milan Sojka, CSc., doc. Ing. Karel Půlpán, CSc., Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz: www.gacr.cz
Finance: Czech Science Foundation (GA ČR)
Konec: 12/1999
Publikace:

Havel, J. , Černoch, M.: Zvýšení základního jmění akciové společnosti. Acta Universitatis Carolinae Oeconomica, 1998, roč. 1997, č. 1, s. 103-113.

Havel, J.: Český kapitálový trh v poločase. Acta Uiversitatis Carolinae Oeconomica, 1998, roč. 1997, č. 1, s. 89-102.

Havel, J.: Český kapitálový trh v poločase. Acta Universitatis Carolinae, Oeconomica 1/1997 15 s.

Havel, J.: Changes in Governance Structure of Czech Enterprises. Prague Economic Papers, 1996, vol. 5, no. 2 p. 127-136 ISSN 1210-0455

Havel, J.: Úvod do úpravy kapitálových trhů. Praha, Karolinum 2000, 1.vyd. 298 s.

Havel, J.: Zvyšování základního jmění akciové společnosti. (with M. Černoch) Acta Universitatis Carolinae 1/1997, 10 s.

Půlpán, K. -- Hodina pravdy pro české bankovnictví, Acta Universitatis Carolinae -- Oeconomica č. 1,1998 (vyšlo v nakl. Karolinum, Praha 1999) s. 37 -- 46 ISSN 0323-066X

Konference:

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY