Grant detail

Návrh přijat (2021) - (4.výzva): TAČR - PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT

Principal investigator: Matěj Opatrný MSc., Ph.D.
Collaborators: Mgr. Milan Ščasný PhD.
Description:
Participation: Vedu WP 3 - Dopady podpor v zemědělství: biodiverzita, nastavení dotací.
Work in grant: V rámci grantu vedu jeden z 10 WP, konkrétně WP 3 - Dopady podpor v zemědělství: biodiverzita, nastavení dotací.
Web link: https://www.tacr.cz/soutez/program-prostredi-pro-zivot/ctvrta-verejna-soutez-3/
Finance: Alokace
135 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
Maximální intenzita podpory na projekt
90 %
End date: 2027
Publications:
Conferences:

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY