Detail grantu

275408 Diagnostické metody regresní analýzy pro modely intensity náhodných procesů (spoluúčast)(1994-1995)

Řešitel: prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.
Spolupracovníci:
Popis:
Spolupráce:
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz:
Finance: Czech Science Foundation (GA ČR)
Konec: 12/1995
Publikace:

Víšek, J.A.: Diagnostics of Nonlinear Regression,

Konference:

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance