prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc. - Granty

Řešitel

Neaktivní

CEE Countries, Shifts in Political Profiles in 1989-1996 and Impact of CEEC Extension on Distribution of National Influence in the EU. Research Fellowship Project No. P95-2726-F (1996-1997), principal investigator.

402/00/0263 (2000-2001) Politická ekonomie institucionálních reforem v rozšiřující se Evropské unii.

402/93/1260 (1993-1995) Kvantitativní metody teorie veřejné volby.

GACR 402/04/1214 (2004-2006) Mikroekonomie vysokoškolského vzdělávání a metody hodnocení vědecké výkonnosti na vysokých školách.

GACR 402/05/H510 Ekonomická teorie politických trhů

GACR 402/09/1066: Political Economy of Voting Behavior: Rational Voter Theory and Models of Strategic Voting

Grantový projekt č. OC A 14.10 (1999-2001). Modelování a simulace rozhodovacích procesů v rozšiřující se Evropské unii. Zodpovědný řešitel.

P96-6252-R (1997-1999) The Political Economy of Policy Making in European Institutioins Enlarged to the East.

POLISH RESEARCH COMMITTEE: Group decisions, coalition formation, power indices and individual rights. Grant No. 5 H02B001 21 (2001-2004), partner.

Project No. C01/106 (2001-2004) Jean Monnet permanent course Economics of European Integration. Chair holder.

THE ECONOMICS OF DEMOCRATIC GOVERNANCE IN EXTENDING EUROPEAN UNION (program Kontakt 2006-12)

Vlastnictví, ekonomická moc a řízení a správa korporací. Projekt č. A8085901 (1999-2000). Zodpovědný řešitel.

Spolupráce

Neaktivní

„EU-China European Studies Centres Programme (ESCP)" ˇ(2005-2008)

Ekonomická teorie voleb a nová volební historie České Republiky

GAUK 3121/2008 Výdaje obcí v České republice

Odhadování migračních toků; Evropská Unie a Turecko

THE ECONOMICS OF DEMOCRATIC GOVERNANCE IN EXTENDING EUROPEAN UNION (program Kontakt 2006-12)

Výzkumný záměr IES (2005-2011) Integrace české ekonomiky do Evropské unie a její rozvoj

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB