Detail publikace

Impacts and factors in the information society - sborník

Autor: PhDr. Vladimír Čermák ,
Typ: Odborné knihy
Rok: 2004
Číslo:
ISSN / ISBN: Technical Report EUR 21277 EN
Publikováno v: Institute for Prospective Technological Studies, European Communities, 2004
Místo vydání: Seville
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Abstrakt: Hlavním cílem projektu Faktory a Důsledky v Informační společnosti – Výhledová analýza v kandidátským zemích EU bylo sestavit řadu národních monografií studujících rozvoj informační společnosti (IS), včetně jejich pozitivních a negativních důsledků v každé z kandidátských zemích EU. Zpráva o České republice nabízí zhodnocení silných i slabých stránek České republiky týkající se rozvoje IS, a názory na možný budoucí vývoj. Vše je pevně zakotveno na skutečných kvantitativních datech. Poskytuje jasný, multi-faktorální a do kontextu zasazený obrázek, s více možnými příčinami co se týče vstupních činitelů, které přispívají k úspěchu nebo selhání rozvoje IS, a s více možnými relevantními výsledky. Zhodnocuje faktory, které přispívají k středně- a dlouhodobému ekonomickému růstu, zaměstnanosti a dalším relevantním aspektům budoucnosti České republiky. Monografie je zakončena řadou alternativních scénářů budoucího vývoje IS v České republice.
Ke stažení: Impacts and factors in the information society - sborník

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY