Detail publikace

Olsonova teorie hospodářského cyklu ve světle empirie: návrh alternativního metodologického přístupu

Autor: Mgr. Patrik Nový ,
Typ: IES Working Papers
Rok: 2003
Číslo: 29
ISSN / ISBN:
Publikováno v: IES WP 2003/29
Místo vydání: Prague
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Abstrakt: Empirické testy Olsonovy (1982) teorie institucionální sklerózy jsou většinou založeny na statistickém vztahu určité aproximativní míry sklerózy a zvolené míry ekonomického růstu. Výsledky prací jsou v naprosté většině smíšené a nejednoznačné, ať již se spoléhají na jakékoliv aproximace a ekonometrické postupy. Tato práce navrhuje alternativní metodologický postup empirické verifikace této teorie, zaměřený na testování mikroekonomické základny Olsonovy teorie, specificky, na testování "transmisního mechanismus" vlivu institucionální sklerózy na růst. Kromě toho, jako motivaci pro ekonometrickou verifikaci platnosti teorie, stručně nastiňuje některé implikace teorie na současnou makroekonomii a na hospodářskou praxi.
Ke stažení: WP 29

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance