Detail publikace

Efektivnost pořízení a předávání informace mezi privátními subjekty s pozitivně-externalitní vazbou

Autor: PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.,
Typ: IES Working Papers
Rok: 2003
Číslo: 32
ISSN / ISBN:
Publikováno v: IES WP 2003/32
Místo vydání: Prague
Klíčová slova: positive externality, probability of survival, handover of information
JEL kódy:
Citace:
Abstrakt: V článku je prezentován model pro chování subjektů, svázaných navzájem privátní pozitivní externalitou. Předpokládá se, že příjemce externality maximalizuje pravděpodobnost svého přežití. Ta závisí na přežití jiného subjektu, kterému proto příjemce externality předává technologickou informaci zvyšující jeho produktivitu a jeho pravděpodobnost přežití. Model ukazuje, že toto pořízení a předání informace je pro oba výhodné a že zvýšení efektu z informace může paradoxně zvýšit velikost informační donace příjemcem externality.
Ke stažení: WP 32

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance