Detail publikace

Mikroanalýza reformy českého důchodového systému

Autor: Michal Jezek ,
Typ: IES Working Papers
Rok: 2003
Číslo: 31
ISSN / ISBN:
Publikováno v: IES WP 2003/31
Místo vydání: Prague
Klíčová slova: důchodová reforma, sociální systém, Česká republika
JEL kódy: H55
Citace:
Abstrakt: Tato práce zkoumá mikroekonomický dopad reformy českého penzijního systému, při které dojde k alespoň částečnému přechodu z veřejného nefondového základu na soukromý fondový základ. Jsou zvažovány tři různé scénáře, ve kterých mají jedinci příležitost přesměrovat do fondového systému část svých povinných příspěvků výměnou za úměrné snížení tradičních důchodových dávek z veřejného systému. Práce se pokouší odhadnout, kteří pracovníci by si přechodem polepšili v závislosti na pohlaví, věku a příjmech, a jsou učiněna některá doporučení pro politické činitele. Zejména je pak zkoumán a diskutován dopad povinného přechodu na pracovníky s nízkými příjmy.
Ke stažení: WP 31

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance