Detail publikace

Credit Guarantees in A credit Market with Adverse Selection

Autor: prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.,
Typ: IES Working Papers
Rok: 2003
Číslo: 40
ISSN / ISBN:
Publikováno v: IES WP 2003/40
Místo vydání: Prague
Klíčová slova: Adverse Selection, Government Intervention, Agricultural Credit
JEL kódy: D82, G38, P34, Q14
Citace:
Abstrakt: Tématem práce jsou státní intervence na zemědělském úvěrovém trhu v České republice. Nejprve jsou popsány instituce a reálná situace na českém zemědělském úvěrovém trhu. Následně jsou objasněny aktivity Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu a jsou porovnány s podobnými institucemi zabývajícími se podporou zemědělského úvěru v přechodových a vyspělých tržních ekonomikách. Poté je uveden model nepříznivého výběru při poskytování úvěru s poměrnými úvěrovými garancemi. Tento model rozlišuje dva tržní režimy -- rozvinutou popřechodovou tržní ekonomiku a přechodovou ekonomiku. Toto rozlišení mezi přechodovými a popřechodovými ekonomikami vede k rozdílným závěrům plynoucím z fungování úvěrového trhu. Zvláště významné je selhání záručního instrumentu kolaterálu jako prověřovacího nástroje na úvěrových trzích přechodových ekonomik. S ekonomickou stabilizací kolaterál získává zpět svou funkci prověřovacího nástroje.
Ke stažení: WP 40

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance