Detail publikace

Budování autentického soukromého sektoru v tranzitivní ekonomice: Nově založené podniky a jejich role v české ekonomice.

Autor: doc. Ing. Vladimír Benáček CSc.,
Typ: IES Working Papers
Rok: 2003
Číslo: 34
ISSN / ISBN:
Publikováno v: IES WP 2003/34
Místo vydání: Prague
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Abstrakt: Problémy české ekonomiky mají své kořeny v chování části podnikového sektoru, vyvolaném velice intenzivní, nicméně hluboce nestandardní masovou privatizací. Autentický soukromý sektor nemůže vzniknout deklarací "shora", nýbrž postupným rozhodováním na úrovni ekonomických subjektů "zdola". Měkké tržní prostředí, které česká masová privatizace jeho účastníkům nastavila, v podstatě neumožňovalo podnikání v Schumpeterově pojetí. Mocenské skupiny bránící vymoženosti privatizovaných socialistických velkopodniků hrály až příliš velkou roli v české politice, strukturování fiskální a bankovní politiky, budování institucí a ideologii post-socialistického velkopodnikání. Autentický soukromý sektor, který vyrůstal z malých a středních podniků, byl tak už od samotného počátku v postavení outsidera. Nicméně, přes nedostatek vládní podpory, tržní imperfekce, byrokracii a selhávající legislativu, tento sektor prokázal vysokou životaschopnost a na konci 90. let se stal, vedle korporací se zahraničním kapitálem, druhým dominantním hráčem tržní části české ekonomiky.
Ke stažení: WP 34

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance