Detail publikace

Nové metody výpočtu kapitálové přiměřenosti a jejich validace

Autor:
Typ: Články ve sborníku
Rok: 2007
Číslo:
ISSN / ISBN: ISBN 978-80-248-1324-0
Publikováno v: Sborník MEKON 2007
Místo vydání: VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
Klíčová slova: kapitálová přiměřenost, Basel II, bankovní rizika, regulátor, validace
JEL kódy:
Citace:
Granty: 402/05/2123 (2005-2007) Efektivnost na finančních trzích a nová basilejská dohoda (NBCA)
Abstrakt: Tento text přibližuje základy problematiky spjaté s implementací výpočtů kapitálové přiměřenosti v bankovních systémech. Nejdříve jsou stručně popsány nové basilejské standardy s vysvětlením elementárních pojmů a problémů. Následně je vysvětlena problematika schvalování nových přístupů a modelů regulatorními orgány. V závěru je velice krátce charakterizována situace na českém bankovním trhu .

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY