Detail publikace

Školné či dotace? (Simulace s modely systému vysokých škol)

Autor: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc., Jiří Hlaváček, Jana Marková
Typ: Články v recenzovaných časopisech
Rok: 2008
Číslo: 1
ISSN / ISBN: 0032-3233
Publikováno v: Politická ekonomie
Místo vydání: Praha
Klíčová slova: přístup přes agenty, financování ve vzdělávacím sektoru, maximalizace pravděpodobnosti přežití, procedurální racionalita
JEL kódy: C61, H52, I21,D0
Citace: Cahlík, T. a Hlaváček. J. a Marková, J.: Školné či dotace? (Simulace s modely systému vysokých škol). Politická ekonomie, 2008, Vol. LVI, No. 1 (2008), p. 54-66. ISSN 0032-3233
Granty: 402/07/0890 GA CR (2007-2009): Síťové přístupy v ekonomickém modelování Výzkumný záměr IES (2005-2011) Integrace české ekonomiky do Evropské unie a její rozvoj
Abstrakt: V tomto příspěvku je analyzován dopad různých alternativ financování na dva jednoduché modely univerzitního systému. Oby modely jsou založeny na agentech, a to z toho důvodu, že neanalyzujeme reprezentativní univerzitu, ale systém heterogenních univerzit. V prvním - optimalizačním modelu - každá univerzita maximalizuje v každé periodě pravděpodobnost přežití, řídicími proměnnými jsou příjmy univerzit a platy učitelů. Ve druhém modelu implicitně předpokládáme omezenou racionalitu či nedostatek relevantních informací a každá univerzita reaguje v každé periodě podle jednoduchých pravidel na rozdíl mezi svou kapacitou a množstvím uchazečů. Základním výsledkem je to, že chování modelů je různé v různých situacích při různých alternativách financování a že by bylo zjednodušující zobecňovat, že některá alternativa financování je vždy nejlepší.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY