Publication detail

Nabídka pobídek pro zahraniční investory: Soutěž o FDI v rámci oligopolu

Author(s): prof. PhDr. Tomáš Havránek Ph.D.,
Type: IES Working Papers
Year: 2007
Number: 31
ISSN / ISBN:
Published in: IES Working Papers 31/2007
Publishing place: Prague
Keywords: Investiční pobídky, spillovers, oligopol, FDI, soutěž o FDI, nadnárodní korporace
JEL codes: F21, F23, C62, D62
Suggested Citation: Havránek, T. (2007). “ Nabídka pobídek pro zahraniční investory: Soutěž o FDI v rámci oligopolu.” IES Working Paper 31/2007. IES FSV. Charles University.
Abstract: Jaké motivy vedou vlády k poskytování pobídek zahraničním investorům? Které aspekty nejvíce ovlivňují nabízený objem úlev? Nakolik je mezinárodní „pobídková soutěž“ intenzivní? Jako nástroj zkoumání těchto otázek představíme dva mikroekonomické modely nabídky investičních pobídek — model minimální postačující investiční pobídky, model optimální investiční pobídky — a pokusíme se o jejich integraci do obecnějšího modelu. Soutěž „na ostří nože“, čili volná konkurence mezi producenty investičních pobídek, povede k uplatnění pobídkových schémat podle modelu minimální postačující pobídky. Naopak, je-li jejich nabídka regulována (např. zákazem ad hoc pobídek), rovnovážná úroveň odpovídá modelu optimální investiční pobídky. Toto zjištění implikuje, jak dále ukazujeme, že v prostředí regulace investičních pobídek nepředstavuje sazba DPPO významnou determinantu jejich nabídky. Empirie pak naznačuje, že globální soutěž o FDI probíhá spíše podle modelu optimální investiční pobídky.
Downloadable: WP 2007_31_Havranek

Partners

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY