Detail publikace

Mikroekonomické modely trhu s externalitami, zobecněný Coaseho teorém

Autor: prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.,
PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.,
Typ: IES Working Papers
Rok: 2008
Číslo: 0
ISSN / ISBN:
Publikováno v:
Místo vydání: UK FSV Praha
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Abstrakt: Jsou zde popsány tři originální mikroekonomické modely trhu s externalitami: (1) model trhu s povolenkami pro emise škodlivin, (2) model finanční satisfakce za újmu způsobenou negativní externalitou v ekonomice subjektů maximalizujících pravděpodobnost svého přežití (zobecněný Coaseho teorém) a (3) model optimální podpory poskytovatelům pozitivní externality.

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF