Detail publikace

Potrestání pachatele teroristického činu v mezinárodním právu - aplikace zásady aut dedere aut judicare.

Autor: JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek Ph.D.,
Typ: Články v recenzovaných časopisech
Rok: 1999
Číslo: 3
ISSN / ISBN:
Publikováno v: Právní rozhledy
Místo vydání:
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Abstrakt:

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance