Detail publikace

The Impact of Regulation of Banks in the US and the EU-15 Countries

Autor: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D., PhDr. Milan Matejašák, MSc., Ing. Jan Černohorský, Ph.D. (University of Pardubice)
Typ: Články v impaktovaných časopisech
Rok: 2009
Číslo: 3
ISSN / ISBN: 1212-3609
Publikováno v: E+M Economics and Management, Czech Republic
Místo vydání: Liberec, Czech Republic
Klíčová slova: banking regulation, Basel Capital Accord, capital adequacy, banks, simultaneous equations model, European Union
JEL kódy: C30, G18, G21
Citace: pp. 58-69
Granty: GAČR 402/08/0004 (2008-2010) Model of Credit Risk Management in the Czech Republic and its Applicability in the EU Banking Sector GAUK 114109 (2009-2011) Alternativní přístupy k oceňování zajištěných dluhových cenných papírů (CDO) Výzkumný záměr IES (2005-2011) Integrace české ekonomiky do Evropské unie a její rozvoj
Abstrakt:

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY