Detail publikace

Blaha, Z. S. - Jindřichovská, I.: Jak posoudit finanční zdraví firmy; 1. vydání 1994, ISBN 80-85603-62-4, (127 stran)

Autor: † Dr. Zdenek Sid Blaha M.A., D.B.A.,
Typ: Odborné knihy
Rok: 1994
Číslo:
ISSN / ISBN: ISBN 80-85603-62-4
Publikováno v: Management Press
Místo vydání: Praha
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Abstrakt: Kniha se zaměřuje na podnikové finance a metody posuzování finančního zdraví firmy a vlivu její finanční situace na vývoj cen podnikových kapitálových aktiv na kapitálovách trzích. Těžiště knížky je věnováno fundamentální finanční analýze, zejména analýze finančních poměrů a poměrových ukazatelů. Ekonomická situace podniku, jeho důvěryhodnost a vývojový trend jsou důležitou, ne-li vůbec nejdůležitější skutečností, která ovlivňuje relativní postavení kapitálových aktiv (cenných papírů) na kapitálových trzích. Ovlivňuje také postoje a důvěru investorů.
Po výkladové části následuje příkladová část, která obsahuje případové studie vztahující se k předcházejícímu teoretickému vysvětlení a ukazuje praktické postupy analýzy finanční situace podniku z různých úhlů. Tato část obsahuje i řešení případových studií.
Výkladový slovníček na konci knihy je vodítkem pro vysvětlení nejběžnějších pojmů ve finanční analýze, ekonomii a podnikových financích.
Názvy firem v textu jsou smyšlené a pouze pro ilustraci. Podobnost nebo shoda jmen s popř. existujícími společnostmi je čistě náhodná.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB