Detail publikace

Blaha, Z. S. - Jindřichovská, I.: Opce, swapy, futures - deriváty finančního trhu, 2. rozšířené vydání, 1997, (206 stran);

Autor: † Dr. Zdenek Sid Blaha M.A., D.B.A.,
Typ: Odborné knihy
Rok: 1997
Číslo:
ISSN / ISBN: ISBN 80-85943-298-8
Publikováno v: Management Press
Místo vydání: Praha
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Abstrakt: Nejdůležitějším rozšířením oproti prvnímu vydání knížky je zařazení zcela nové, šesté kapitoly nazvané "Aplikace opční metodologie na odhady hodnoty a jmění firem". Důvod pro takové rozšíření knihy pojednávající o finančních derivátech je prostý: ekonomové, analytici, investiční bankéři a další finanční odborníci se ve své práci snaží o odhady hodnoty aktiv, jmění firem nebo cen společností obecně. K vypracování prognóz očekávaných hotovostních toků obyčejně používají standardní modely pro oceňování projektů a investic. Opční metodologie a její aplikace na odhady hodnot firem a jmění vůbec představuje rozšíření analytického záběru, finanční filozofie a pohledu na kapitálové trhy. Vysvětlení moderních postupů oceňování, které jsou založeny na opční metodologii, a jejich zařazení do knihy o finančních derivátech je z tohoto hlediska logické a optimální. Možnosti využití, které opční metodologie nabízí v oblasti podnikových financí, managementu aktiv a pasiv a řízení rizik, jsou široké.
Dále zařazujeme zcela novou část 3.8. zabývající se opčními strategiemi s nulovým nákladem (zero-cost fence). V této subkapitole nejprve pojednáváme o forwardech a jejich využití k zajištění proti poklesu kurzů a posléze se soustředíme na strategie využívající opce na měnové futures. Filozofie strategie "range forward", která kombinuje termínový kontrakt s opcemi na měnové futures, je zde zmíněna a znázorněna graficky. Na konci této části také vysvětlujeme podstatu strategie s nulovým nákladem (cylindrová opce), kde podléhající aktivum je cenný papír - akcie firmy.
Výkladový slovníček i anglicko-český spojovací můstek k výkladovému slovníčku byly doplněny o další výrazy, používané na trzích finančních derivátů a ve finanční literatuře.
Nově je do tohoto vydání zařazen také rejstřík, který jistě zlepší a usnadní orientaci v publikaci.
Pro úplnost přidáváme též seznam obrázků a tabulek a seznam nejčastěji užívaných symbolů.
Některými dalšími dílčími úpravami a drobnými zásahy se snažíme o kvalitativní vylepšení druhého vydání této knihy.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB