Detail publikace

Banks’ Capital and Liquidity Creation: Granger Causality Evidence

Autor: prof. Roman Horváth Ph.D., Weill, Laurent
PhDr. Jakub Seidler Ph.D., Weill, Laurent
Typ: Ostatní
Rok: 2012
Číslo: 5
ISSN / ISBN:
Publikováno v: Czech National Bank Working Papers
Místo vydání:
Klíčová slova: kapitálová přiměřenost, tvorba likvidity
JEL kódy:
Citace:
Abstrakt: Článek se zabývá vztahem mezi kapitálem a tvorbou likvidity bankovního sektoru. Zkoumané téma je v centru pozornosti zejména z důvodu potenciálního dopadu vyšších kapitálových požadavků souvisejících s Basel III na tvorbu likvidity bankovního sektoru. Zmíněný vztah je testován pomocí Grangerovy kauzality s využitím dynamického GMM panelového odhadu pro český bankovní sektor v letech 2000 až 2010. V uvedeném období je pozorován významný nárůst tvorby likvidity, především u velkých bank, který je zpomalen důsledkem finanční krize. Získané výsledky naznačují nejen negativní Grangerův dopad růstu kapitálových požadavků na tvorbu likvidity, ale také negativní dopad vyšší tvorby likvidity na kapitál bank. Tato zjištění naznačují, že nové regulatorní požadavky v rámci Basel III mohou snížit tvorbu likvidity bankovního sektoru a zároveň dokládají, že vyšší tvorba likvidity může mít negativní dopad na kapitál bankovního sektoru. Z pohledu finanční stability tak může existovat trade-off mezi vyššími kapitálovými požadavky a tvorbou likvidity bankovního sektoru.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY