Detail publikace

Chrz, S. & Janda, K. & Kristoufek, L.: Provázanost trhu potravin, biopaliv a fosilních paliv

Autor: prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D., Chrz,Štěpám
prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D., Chrz,Štěpám
Typ: Články v impaktovaných časopisech
Rok: 2014
Číslo: 0
ISSN / ISBN:
Publikováno v: Politická ekonomie 62(1), pp. 117-140 MPRA PDF
Místo vydání:
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Abstrakt:

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY