Detail publikace

Genderové rozdíly ve vzdělávání: Struktura a srovnání států

Autor: Mgr. Pavla Břízová ,
Typ: Odborné knihy
Rok: 2012
Číslo: 0
ISSN / ISBN: 978-3659154010
Publikováno v: LAP LAMBERT Academic Publishing
Místo vydání:
Klíčová slova: analýza dat, vzdělávání, genderové nerovnosti, genderové rozdíly, gender gap, struktura, vzdělávání dívek
JEL kódy: I21, J16
Citace:
Abstrakt: Tato bakalářská práce se věnuje problému genderových nerovností ve vzdělávání. Zaměřuje se především na jejich současný stav, k čemuž využívá aktuálních dat na úrovni států. Hlavním přínosem práce pro výzkum daného tématu je především užití nových, inovativních způsobů jak analyzovat strukturu genderových nerovností. První z nich se zaměřuje na rozložení hodnot gender gap, které vyjadřují stav nerovností v jednotlivých státech. Zmíněné rozložení je graficky znázorněno zvlášť pro každou ze čtrnácti nejdůležitějších vzdělávacích statistik (jako je např. míra zapisování dětí do škol, míra pokračování studiem na střední škole nebo míra gramotnosti). Na základě těchto grafů jsou pak pojmenovány hlavní rozdíly a společné rysy vyskytující se mezi jednotlivými vzdělávacími statistikami. Druhá část analýzy se zabývá tématem rozdílnosti jednotlivých vrstev genderových nerovností ve vzdělávání. Vzdělávací statistiky jsou zde rozděleny do dvou skupin (Přístup ke vzdělání a Kvalita získaného vzdělání) označovaných pro jejich vzájemnou návaznost pojmem nerovnostní stupně. Zkoumání struktury nerovností spočívá v tomto případě v hledání vztahů mezi stavem nerovností v prvním a druhém nerovnostním stupni. Podle rozpoznaných forem těchto vztahů jsou státy světa rozčleněny do jedenácti jasně definovaných kategorií. Jedním z hlavních poznatků, které tento postup umožnil, je zjištění, že států, kde jsou dívky vystaveny vyšší nerovnosti v přístupu ke vzdělání než v jeho následné kvalitě, je mnohem více než těch, kde je tomu naopak.

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF