Detail publikace

Strategie Evropa 2020: Jsou národní cíle přiměřené?

Autor: Mgr. Pavla Břízová ,
Typ: Články ve sborníku
Rok: 2014
Číslo: 0
ISSN / ISBN: 978-80-245-2048-3
Publikováno v: University of Economics, Prague, Oeconomica publishing
Místo vydání: Prague
Klíčová slova: Evropa 2020, strategie, Evropská unie, národní cíle, empirická analýza, MULTIMOORA, Ratio System of MOORA, Reference point of MOORA, Full Multiplicative Form, Lisabonská strategie
JEL kódy: E61, F55, O52
Citace:
Abstrakt: Současná ekonomická strategie Evropské unie – strategie Evropa 2020 – definovala pět měřitelných hlavních cílů pro posílení ekonomického růstu, přičemž umožnila členským státům stanovit si své vlastní, národní číselné hodnoty pro tyto cíle. Tato práce analyzuje kvalitu zmíněného stanovování cílů. Nejprve zjišťuje, zda byly cíle stanoveny lépe než u předchozí Lisabonské strategie. Poté zkoumá, zda byly národní cíle definovány jasně a jednoznačně. Především však na základě originální empirické analýzy hodnotí, zda byly národní cíle určeny přiměřeně s ohledem na obecné možnosti jednotlivých evropských ekonomik. Hlavní závěry zkoumání ukazují, že k určitému poučení se z Lisabonské strategie došlo, nicméně kvalita národních cílů je nedostatečná a měla by být zvýšena.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB