Detail publikace

Rovnovážnost cen nemovistostí v České republice

Autor: PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.,
prof. Ing. et Ing. Luboš Komárek Ph.D., MSc., MBA,
Typ: Články v impaktovaných časopisech
Rok: 2010
Číslo: 3
ISSN / ISBN:
Publikováno v: Politická ekonomie
Místo vydání:
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace: HLAVÁČEK, M. - KOMÁREK, L. (2010): Rovnovážnost cen nemovistostí v České republice. Politická ekonomie, ročník LVII, č. 3., s. 326-342.
Abstrakt:

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY