Detail publikace

Klíčové faktory čisté úrokové marže bank v Evropě a USA v dobé nízkých úrokových sazeb

Autor: Mgr. Petr Hanzlík ,
prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.,
Typ: Články v impaktovaných časopisech
Rok: 2020
Číslo: 0
ISSN / ISBN: 1099-1158
Publikováno v: International Journal of Finance and Economics, USA
Místo vydání: John Wiley & Sons Ltd.
Klíčová slova: banka, čistá úroková marže, institucionální design, úrokové sazby, GMM systém, ziskovost
JEL kódy: C33, E43, G21
Citace: Hanzlík, P., Teplý, P. (2020). Key Factors of the Net Interest Margin of European and US Banks in a Low Interest Rate Environment.International Journal of Finance and Economics. https://doi.org/10.1002/ijfe.2299
Granty: GAČR 20-00178S - Dopad normalizace úrokových sazeb na řízení rizik VŠE IP100040
Abstrakt: V tomto článku zkoumáme determinanty čisté úrokové marže (NIM) evropských a amerických bank v době nízkých úrokových sazeb v kontextu institucionálního designu. Analyzujeme velký vzorek ročních dat o 629 bankách v Evropě a 526 v USA v období 2011–2016, které zahrnuje rovněž období nulových a záporných sazeb mnoha ze sledovaných zemí. Testujeme tři hypotézy a dostáváme se ke třem hlavní závěry. Za prvé, NIM je významně ovlivněn různým institucionálním designem kapitálových (Velká Británie a USA) a bankovních trhů (kontinentální Evropa). Za druhé, existují rozdíly v NIM s ohledem na velikost banky. Za třetí, ukazujeme významné rozdíly podle typu banky: spořitelny, realitní a hypoteční banky a družstevní banky vykazují důsledně nižší NIM než komerční banky a držby bank. Na rozdíl od jiných
výzkumníků pozorujeme negativní vztah mezi NIM a sklonem výnosové křivky.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY