Detail publikace

Jsou banky v EU ziskovější banky než kampeličky? Evidence z období nízkých sazeb

Autor: Mgr. Matěj Kuc ,
prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.,
Typ: Články v impaktovaných časopisech
Rok: 2022
Číslo: 0
ISSN / ISBN: 1099-1158
Publikováno v: International Journal of Finance and Economics, USA
Místo vydání: John Wiley & Sons Ltd.
Klíčová slova: komerční banky, kampeličky, období nízkých úrokových sazeb, řízení rizik, ziskovost
JEL kódy: C23, G21, L25
Citace: Kuc, M., Teplý, P. (2022). Are European commercial banks more profitable than cooperative banks? Evidence from a low interest rate environment. International Journal of Finance and Economics (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ijfe.2656).
Granty: GAČR 20-00178S - Dopad normalizace úrokových sazeb na řízení rizik VŠE IP100040
Abstrakt: Naším cílem je empiricky porovnat ziskovost evropských družstevních záložen a komerčních bank v prostředí nízkých úrokových sazeb. Používáme dynamické panelové datové metody na datovém souboru téměř 1000 bank z 11 zemí EU. Během období 2009–2015, kdy tržní úrokové sazby dosáhly historického minima, byly pozorovány různé bankovní strategie. Náš výzkum přinesl čtyři hlavní závěry. Za prvé, komerční banky si udržují vyšší ziskovost než družstevní záložny v prostředí nízkých úrokových sazeb. Za druhé, komerční banky neodůvodněně snižovaly své opravné položky na úvěrové ztráty v prostředí nízkých úrokových sazeb, aby si udržely svou ziskovost. Tento trend se u družstevních záložen nevyskytuje. Za třetí, nižší tvorba opravných položek je pozorována především v menších institucích. Za čtvrté, družstevní záložny jsou výrazně stabilnější než komerční banky, pokud jde o jejich Z-skóre v prostředí nízkých úrokových sazeb. Toto zjištění je v souladu se stávajícími zjištěními při běžných úrokových sazbách. Kromě toho se Z-skóre družstevních záložen během sledovaného období zvýšilo, zatímco Z-skóre komerčních bank zůstalo stabilní. Naše zjištění jsou podpořena testy robustnosti. Naše výsledky také ukazují rozdíly ve strategiích a prioritách obou konkurenčních typů vlastnictví v prostředí nízkých úrokových sazeb: zatímco komerční banky se zaměřují na udržení své ziskovosti snižováním opravných položek na úvěrové ztráty, družstevní záložny se snaží svou stabilitu zvyšovat. Regulátoři usilující o stabilitu v prostředí nízkých úrokových sazeb by se proto měli zaměřit na řízení úvěrového rizika malých komerčních bank.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY