doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc. - Publikace

Články v impaktovaných časopisech

2009 Řízení kvality vzdělávacího procesu, Politická Ekonomie

2008 Školné či dotace? : (simulace s modely systému vysokých škol), Politická ekonomie

Články v recenzovaných časopisech

2008 Školné či dotace? (Simulace s modely systému vysokých škol), Politická ekonomie

2006 Law of cumulative advantages in the evolution of scientific fields, Scientometrics

2003 Goláň, L a Šimek, S a Linhart, A a Cahlík, T a další. Srovnání cenové efektivity léčby akutního infarktu myokardu primární angioplastikou a trombolýzou. Vnitřní lékařství, 49, 2003, č. 2, s.97 - 102,

2002 Central and East European Countries after Entering the European Union. Prague Economic Papers, 2002, Vol. XI., No. 1, p. 3-16.,

2002 Hlaváček, M. a Geršl, A. a Cahlík, T a Berlemann, M. Využití experimentálních trhů pro predikce. In Schneider, O. Sborník synopsí a referátů pro 2. výroční konferenci České společnosti ekonomické. Finance a úvěr. 2002,Vol. 52,No. 11, s. 625,

2002 Jirina, M.- Cahlik,T.: Growing Hyperspheres Neural Classifier and its Utilization for and Economic Analysis. Neural Network World 3, 2002. p 293-306.,

2001 Analýza ekonomického výzkumu. Politická ekonomie, 2001, Vol. IL, No.2., p. 280-288.,

2000 Cahlík, T.: Comparison of the Maps of Science. Scientometrics, vol. 49, No. 3/2000, pp. 373-387,

2000 Cahlík, T.: Search for Fundamental Articles in Economics. Scientometrics, vol. 49, No. 3/2000, pp. 389-402,

1996 Cahlík, T.- Jiřina, M.: Knowledge Restructuring During Scientific Field Development. In.: Artificial Intelligence Techniques AIT´96, 1996, Workshop September 9-11,1996, 8 s.,

1994 Cahlík, T. - Courtial, J. P. - Callon, M.: A Model for Social Interaction through a Key-word Simulation of Knowledge Growth. Scientometrics, 31,1994, no.2, 20 pp.,

1983 Cahlík, T. Ekonomické plánovací modely - zkušenosti jedné švédské firmy. Praha: Ekonomicko-matematický obzor, 1983, Vol. 19, No.2, s. 227 -- 229.,

Odborné knihy

2010 Makroekonomie, 2. vyd., Karolinum

2009 Network Approaches in Economics, Karolinum Press

2008 European Union Governance - Challenges and Opportunities, Matfyzpress

2006 Multiagentní přístupy v ekonomii, Karolinum

2004 Cahlík, T.: Real Economic Convergence - Selected Topics. Nakl. Karolinum. 159 p., The Karolinum Press

2004 Cahlík,T.-Marková,J.: Ekonomika České republiky v novém prostoru EU, G plus G, s.r.o. CESES

2003 Hlaváček,M. a Geršl,A. a Cahlík,T. a Berlemann,M.: Predikce využívající experimentální trhy. Politická ekonomie, 2003, Vol. LI, No. 6 (2003), p. 838-850,

2000 Cahlík, T. Analýza trhu nových myšlenek ekonomické vědy. In Schneider, O. Sborník synopsí a referátů pro 1. výroční konferenci České společnosti ekonomické. Finance a úvěr. 2000,Vol. 50,No. 11, s. 586 -- 587,

1996 Cahlík, T. a Jiřina, M. Scientometric Analysis of Artificial Neural Networks Scientific Field. Neural Network World, 1996, Vol. 6, No. 5, p. 847- 860.,

1990 Bušek, R. a Cahlík, T. Aplikace modelových technik v ASŘ ČSAV. In Walter, J. Intermod ´90. Praha, Dům techniky ČS VTS, 1990, s. 135 - 142.,

1990 Cahlík, T. a Bušek, R. Modelling in Research and Development. In Sapagovas, M. Mathematical Modelling and Applied Mathematics. International IMACS Conference. Abstracts. Moscow-Vilnius. 1990, s. 196 -- 197.,

1990 Cahlík, T. a Walter, J. a Klička, P. Modely operačního výzkumu a jejich řešení na osobním počítači. In Walter, J. Interaktivní modelování. Praha, Dům techniky ČS VTS, 1990, s. 135 - 142.,

1989 Walter, J. a Cahlík, T. Rozbor modelů složitých socioekonomických systémů s řízením. Praha: Výzkumná zpráva SVT ČSAV V-388, 1989, 45 s.,

1988 Cahlík, T. Modely statické rovnováhy systému. In Walter, J. Systémové modely operačního výzkumu. Praha, Dům techniky ČS VTS, 1988, s. 118 - 124.,

1987 Cahlík, T. Časový dopravní model. In Walter,J. Aplikační aspekty vícekriteriální optimalizace. Praha: Dům techniky ČS VTS, 1987, s. 44 -- 51.,

1987 Cahlík, T. Simulation Modelling in a Coal Production Company. In Novák, M. Proceedings of the European Congress on Simulation -- Vol. A. Praha, Academia Prague, 1987, s. 47 -- 48.,

1986 Cahlík, T. Hararyho koncepce inverze matic přechodu. In Walter, J. Interaktivní přístupy v modelové tvorbě. Praha: Dům techniky ČS VTS, 1986, s. 102 - 114.,

1986 Cahlík, T. Využití mlhavého matematického programování v optimalizačních úlohách. In Walter,J. Implementační problémy operačního výzkumu. Praha: Dům techniky ČS VTS, 1986, s. 52 -- 66.,

1984 Cahlík, T. Řídící systémy využívající současných možností výpočetní techniky. In Walter,J. Modely řízení hospodářských procesů v podmínkách kombinované výpočetní techniky. Praha: ČS VTS při VŠE v Praze, 1984, s. 1 - 19.,

1984 Pavlík, J. a Lauber, J. a Cahlík, T. Možnosti použití optimalizačních metod ve strukturním modelu hmotných bilancí. In Walter, J. Ekonometrické a bilanční modelování. Praha, Dům techniky ČS VTS, 1984, s. 32 - 60.,

1983 Cahlík, T. Minipočítače v přímém řízení procesů. In Walter,J. Interaktivní tvorba modelů s minipočítačovou technikou. Praha: Dům techniky ČS VTS, 1983, s. 90 - 97.,

1983 Cahlík, T. Optimální řízení v systému těžba - úprava. Praha, Vysoká škola ekonomická, 1983, 93 s.,

1982 Cahlík, T. Experimenty s modely prostorového plánování. In Walter,J. Experimentální postupy v oblasti ekonomických modelů. Praha: Dům techniky ČS VTS, 1982, s. 83 - 102.,

1982 Cahlík, T. Myšlenkové experimenty s modely prostředí. In Walter,J. Experimentální postupy v oblasti ekonomických modelů. Praha: Dům techniky ČS VTS, 1982, s. 76 - 82.,

1981 Cahlík, T. Produkční funkce s odpadem. In Walter,J. Aplikační problémy nákladových modelů. Praha: Dům techniky ČS VTS, 1981, s. 46 - 53.,

Kapitoly v knize

2020 Moral, Social, and Political Responsibility in the Information Age, IGI Global

2017 Information and Communication Technology Ethics and Social Responsibility, IGI Global

2015 Publication Analysis of (E-)Tourism, IGI Global

2008 "Entropy" Interpretations of the Convergence Process in the EU, Scasny,M.-Braun Kohlova, M. (eds.) Modelling of Consumer Behavior and Wealth Distribution

IES Working Papers

2005 Convergence of Consumption Structure, IES WP 2005/99

2005 Hodnocení pracovišť výzkumu a vývoje, IES WP 2005/87

2005 Market Prices as Indicators of Political Events: Evidence from the Experimental Market on the Czech Republic Parliamentary Election in 2002, IES WP 2005/77

2005 Systém vysokých škol s omezenou racionalitou agentů, IES WP 2005/95

2004 Mobilita lidského kapitálu II, IES WP 2004/51

2003 Konvergence a soutěžní výhody ČR, IES WP 2003/36

2003 Mobilita lidského kapitálu, IES WP 2003/35

2001 Analýza ekonomického výzkumu, IES WP 2001/2

Články ve sborníku

2006 Multi-Agent Approaches in Economics, Proceedings of the 24th International Conference "Mathematical Methods in Economics 2006"

2004 Hospodářský vývoj světa, VŠE Praha

2004 Konvergence struktury spotřeby ČR ke struktuře spotřeby v EU, European Integration: Local and Global Consequences

2004 Měření výzkumné aktivity - aktuální tendence, Conference Proceedings of the International Conference

2004 Mobilita lidského kapitálu II, Matfyzpress

2002 Hlaváček, M. and Berlemann, M. and Gersl, A. and Cahlik, T. Experimentální trh "Parlamentní volby 2002". In Kabele J. et al Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii I. Praha, matfyzpress 2002, s. 269 - 283,

2001 Cahlík, T. Česká republika po vstupu do EU. In Kabele J. and Mlčoch L. Institucionalizace (ne)odpovědnosti: globální svět, evropská integrace a české zájmy 2, Praha: Karolinum,2001, s. 240-254,

Ostatní

1991 Cahlík, T. a Hamata, V. Integrované informační systémy. Praha: Výzkumná zpráva SVT ČSAV V-452, 1991, 35 s.,

1990 Bušek, R. a Cahlík, T. Simulační experimenty s úkoly SPZV. Praha: Výzkumná zpráva SVT ČSAV V-436, 1990, 25 s.,

1990 Walter, J. a Cahlík, T. Aplikace modelů optimálního řízení v podmínkách nižších článků řízení při různých kritériích. Praha: Výzkumná zpráva SVT ČSAV V-437, 1990, 52 s.,

1988 Walter, J. a Cahlík, T. Modely v systémech řízení. Praha: Výzkumná zpráva SVT ČSAV V-307, 1988, 65 s.,

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY