PhDr. Martina Mysíková Ph.D. - Publikace

Články v impaktovaných časopisech

2012 The Gender Wage Gap in the Czech Republic and Central European Countries, Prague Economic Papers

2009 Labor Market Participation: The Impact of Social Benefits in the Czech Republic and Selected European Countries, Prague Economic Papers

2009 Minimum Wage: Labour Market Consequences in the Czech Republic, Czech Journal of Economics and Finance

Články v recenzovaných časopisech

2011 EU-SILC a jeho metodologická úskalí: mezinárodní srovnatelnost a příjmové proměnné, Data a výzkum - SDA Info

2011 Personal Earnings Inequality in the Czech Republic, Submitted to Journal of Income Distribution

Kapitoly v knize

2010 Income inequalities within couples , in Večerník, J. (ed.): Individuals and Households in the Czech Republic and CEE countries. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

IES Working Papers

2015 Youth Labour Flows and Exits from Unemployment in Great Recession, IES Working Papers 6/2015

2011 Income Inequalities within Couples in the Czech Republic and European Countries, IES Working Papers 4/2011

2011 Personal Earnings Inequality in the Czech Republic, IES Working Papers 11/2011

2009 Labor Market Participation: The Impact of Social Benefits in the Czech Republic , IES Working Papers 4/2009

2009 Minimum Wage: Labour Market Consequences in the Czech Republic, IES Working Papers 6/2009

2007 Trh práce žen: Gender pay gap a jeho determinanty, IES Working Papers 2007/13

IES Occassional Papers

2007 Trh práce žen a vliv vybraných politik, IES Occasional Papers

Články ve sborníku

2009 The Decomposition Methodology of the Annual Change of Cross-Sectional Indicators in the EU-SILC: An Application on the Czech Data, AMSE 2009 Applications of Mathematics and Statistics in Economy

2007 Mzdové rozdíly a jejich determinanty s využitím dat EU-SILC 2005, Výběrová šetření v oblasti zaměstnanosti, příjmů a mezd, VŠE

Ostatní

2011 Forty Percent of Czech Households Cannot Afford a Week’s Holiday! Material Deprivation in the Czech Republic and European Countries, Socioweb

2010 Australský systém školného a podpory vysokoškolského vzdělávání, Socioweb

2010 Income Inequalities within Couples in the Czech Republic and European Countries, LIS Working Papers Series No. 552

2009 České ženy mají malý podíl na příjmu párů, Zpravodaj Rovné příležitosti do firem, Gender Studies

2009 Nerovnosti příjmů v párech, Socioweb

2007 Částečné úvazky usnadní návrat na trh práce, Zpravodaj Rovné příležitosti do firem, Gender Studies

2007 Gender wage gap and its determinants in the Czech Republic, v: Czech labour market: changing structures and work orientations, Sociologické studie 07:4. Sociologický ústav AV ČR 2007

2007 Porovnání systémů rodičovských dovolených v ČR a zahraničí, Zpravodaj Rovné příležitosti do firem, Gender Studies

2007 Společné zdanění jako přínos pro některé rodiny nebo trest pro pracující manželky?, Zpravodaj Rovné příležitosti do firem, Gender Studies

2007 Zvýšení rodičovského příspěvku není optimálním řešením, Zpravodaj Rovné příležitosti do firem, Gender Studies

2006 Ženy pracují více než muži, Zpravodaj Rovné příležitosti do firem, Gender Studies

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB