PhDr. Martina Mysíková Ph.D. - Publications

Articles in journals with impact factor

2019 Subjective Perceptions of Poverty and Objective Economic Conditions: Czechia and Slovakia a Quarter Century After the Dissolution of Czechoslovakia, Social Indicators Research

2018 Personal Earnings Inequality and Polarisation: The Czech Republic in Comparison with Austria and Poland, Eastern European Economics

2016 Occupational mobility, educational mobility and intergenerational transmission of disadvantages in Europe, Ekonomický časopis - Journal of Economics

2016 Occupational Mobility, Educational Mobility and Intergenerational Transmission of Disadvantages in Europe (T. Želinský, M. Mysíková, J. Večerník), Ekonomický časopis 64(3): 197-217

2016 Within-couple financial satisfaction in the Czech Republic: A test of income pooling hypothesis, Ekonomický časopis - Journal of Economics

2015 GDP and life satisfaction in European countries – focus on transition, Post-Communist Economies

2015 Impact of the Low Work Intensity on Poverty in the Czech Republic and the Slovak Republic, Ekonomický časopis - Journal of Economics

2015 Impact of the Low Work Intensity on Poverty in the Czech Republic and the Slovak Republic (M. Mysíková, J. Večerník, T. Želinský), Ekonomický časopis 63(6): 555-575

2013 Job satisfaction across Europe: Differences between and within regions, Post-Communist Economies

2012 The Gender Wage Gap in the Czech Republic and Central European Countries, Prague Economic Papers

2009 Labor Market Participation: The Impact of Social Benefits in the Czech Republic and Selected European Countries, Prague Economic Papers

2009 Minimum Wage: Labour Market Consequences in the Czech Republic, Czech Journal of Economics and Finance

Articles in refereed journals

2016 Educational mismatch in the Czech labour market, Národohospodářský obzor - Review of Economic Perspectives

2016 Has personal earnings inequality polarized? The Czech Republic in a comparative perspective, Journal of Income Distribution

2015 Education and earnings within dual-earner couples in Central Europe, Journal of Economic Studies

2011 EU-SILC and its Methodological Pitfalls: International Comparability and Income Variables, Data a výzkum - SDA Info

Chapter in book

2016 Gender earnings inequality in Central and Eastern European countries: The case of dual-earner couples, in Hofaecker, D., Roosalu, T. (eds.): Rethinking Gender, Work and Care in a New Europe. Theorising Markets and Societies in the Post-Postsocialist Era

2012 Šetření ČSÚ a statistiky trhu práce, in Krejčí, J., Leontiyeva, Y. (eds.): Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice

2010 Income inequalities within couples , in Večerník, J. (ed.): Individuals and Households in the Czech Republic and CEE countries. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

IES Working Papers

2015 Youth Labour Flows and Exits from Unemployment in Great Recession, IES Working Papers 6/2015

2011 Income Inequalities within Couples in the Czech Republic and European Countries, IES Working Papers 4/2011

2011 Personal Earnings Inequality in the Czech Republic, IES Working Papers 11/2011

2009 Labor Market Participation: The Impact of Social Benefits in the Czech Republic , IES Working Papers 4/2009

2009 Minimum Wage: Labour Market Consequences in the Czech Republic, IES Working Papers 6/2009

2007 Women Labor Market: Gender Pay Gap and Its Determinants, IES Working Papers 2007/13

IES Occassional Papers

2007 Women labor market and the impact of selected policies, IES Occasional Papers

Article in collection

2009 The Decomposition Methodology of the Annual Change of Cross-Sectional Indicators in the EU-SILC: An Application on the Czech Data, AMSE 2009 Applications of Mathematics and Statistics in Economy

2007 Gender Pay Gap and Its Determinants Using EU-SILC 2005 data, Výběrová šetření v oblasti zaměstnanosti, příjmů a mezd, VŠE

Others

2016 Klamná hranice chudoby v Česku, Vesmir.cz https://vesmir.cz/cz/on-line-clanky/2016/11/klamna-hranice-chudoby-cesku.html

2015 Poverty in the Czech Republic: A Critical look at EU Indicators,

2011 Forty Percent of Czech Households Cannot Afford a Week’s Holiday! Material Deprivation in the Czech Republic and European Countries, Socioweb

2010 Higher Education System in Australia, Socioweb

2009 České ženy mají malý podíl na příjmu párů, Zpravodaj Rovné příležitosti do firem, Gender Studies

2009 Income Inequalities within Couples, Socioweb

2007 Částečné úvazky usnadní návrat na trh práce, Zpravodaj Rovné příležitosti do firem, Gender Studies

2007 Porovnání systémů rodičovských dovolených v ČR a zahraničí, Zpravodaj Rovné příležitosti do firem, Gender Studies

2007 Společné zdanění jako přínos pro některé rodiny nebo trest pro pracující manželky?, Zpravodaj Rovné příležitosti do firem, Gender Studies

2007 Zvýšení rodičovského příspěvku není optimálním řešením, Zpravodaj Rovné příležitosti do firem, Gender Studies

2006 Ženy pracují více než muži, Zpravodaj Rovné příležitosti do firem, Gender Studies

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance