PhDr. Michal Hlaváček Ph.D. - Publikace

Články v impaktovaných časopisech

2018 Citlivost českých domácností na úrokový a příjmový šok. Aplikace na mikroúdajích, Politická ekonomie, 66(5)

2016 A Comprehensive Method for House Price Sustainability Assessment in the Czech Republic, Prague Economic Papers

2014 The Interest Rate Spreads in the Czech Republic: Different Loans, Different Determinants?, Economic Systems, 38(1), 43-54

2012 Survey of Research on Financial Sector Modeling within DSGE Models: What Central Banks Can Learn from It, Czech Journal of Economics and Finance

2008 Corporate social responsibility (CSR) : proklamace nebo ekonomická nutnost?, Politická ekonomie

2008 Do Central Bank Forecast Errors Contribute to Missing of Inflation Targets? The Case of Czech Republic , Czech Journal of Economics and Finance, pp. 434-453

2008 Plnění inflačního cíle v České republice v letech 1998–2007: stylizovaná fakta, Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance

2007 New Approaches to Stress Testing the Czech Banking Sector, Czech Journal of Economics and Finance, 57(1-2), pp. 41 - 59

2004 Ekonomická iracionalita donátora plynoucí z nedůvěry k příjemci dotace , Finance a úvěr

2002 Optimum výrobce při stále rostoucích výnosech z rozsahu, Politická ekonomie

2002 Porovnání přežívajících a zanikajících podniků v české ekonomice na konci 90. let , Finance a úvěr

2002 Porovnání přežívajících a zanikajících podniků,v české ekonomice na konci 90. let , Finance a úvěr

Články v recenzovaných časopisech

2011 Generalized Coase Theorem, Prague Economic Papers

2011 Survey of Research on Financial Sector Modeling within DSGE Models: What Central Banks Can Learn from It, CNB RESEARCH AND POLICY NOTES

2008 „Morální hazard“ a „nepříznivý výběr“ při maximalizaci pravděpodobnosti ekonomického přežití, PSVS-EC-024

2001 Modely ekonomicky racionálního donátora, Prague economic papers

Odborné knihy

2011 Generalized microeconomics , Karolinum

2010 Makroekonomie, 2. vyd., Karolinum

2010 Zobecněná mikroekonomie, Karolinum

2004 Hlaváček, M.: Kardinální užitkové funkce a Petrohradský paradox (with Hlaváček, J.). Politická ekonomie No. 1 (2004).,

2003 Hlaváček, M.: Predikce využívající experimentální trhy (with Geršl, A., Cahlík, T., Berleman, M.). Politická ekonomie No. 6 (2003). s. 838-849.,

2002 Hlaváček, M.: Optimum výrobce při stále rostoucích výnosech z rozsahu (with Hlaváček, J.). Politická ekonomie No. 5 (2002), s. 689-698. ISSN 0032-3233,

Kapitoly v knize

2018 Consumer credit in the Czech republic: What does its current growth imply for financial stability?, CNB Financial Stability Report 2017/2018

2017 Stress testing the Czech household sector using microdata - practical applications in the policy-making process, IFC Bulletins chapters, Bank for International Settlements (ed.), Data needs and statistics compilation for macroprudential analysis

2015 A Comprehensive Method for House Price Sustainability Assessment, 2014/2015 Financial Stability Report, Czech National Bank

2004 Models of economically rational donators : Atruism can be cruel. Ve: Kotábová V., Prázová I, Schneider O. : Rozvoj české společnosti v Evropské unii:Ekonomie, politika. UK FSV, Matfyzpress

IES Working Papers

2008 Mikroekonomické modely trhu s externalitami, zobecněný Coaseho teorém ,

2008 Mikroekonomické modely trhu s externalitami, zobecněný Coaseho teorém, IES Working Papers 29/2008

2006 Morální hazard a nepříznivý výběr při maximalizaci pravděpodobnosti ekonomického přežití, IES WP 2006/22

2005 Market Prices as Indicators of Political Events: Evidence from the Experimental Market on the Czech Republic Parliamentary Election in 2002, IES WP 2005/77

2004 Modely ekonomicky racionálních donátorů: altruismus může být krutý, IES WP 2004/63

2003 Efektivnost pořízení a předávání informace mezi privátními subjekty s pozitivně-externalitní vazbou, IES WP 2003/32

2003 K mikroekonomickému klimatu v ČR na začátku 21.století: kartel prodejců pohonných hmot? (případová studie), IES WP 2003/39

2002 Ekonomická racionalita donátora a důvěra k příjemci dotace, IES WP 2002/18

2002 Petrohradský paradox a kardinální funkce užitku, IES WP 2002/23

2001 Byl proces eliminace podniků ozdravnou procedurou pro české hospodářství konce 90. let?, IES WP 2001/12

2001 Ekonomicky racionální altruismus, IES WP 2001/14

2001 Modely difuze technologií, IES WP 2001/1

2001 Optimum výrobce v odvětví s nikdy neklesajícími výnosy z rozsahu, IES WP 2001/5

IES Occassional Papers

2007 Za jakých podmínek je pro firmu lukrativním společensky zodpovědné chování?, IES Occasional Papers

Články ve sborníku

2008 Základní charakteristiky inflačního cílování v České republice, Vyhodnocení plnění inflačních cílů ČNB v letech 1998-2007

Ostatní

2018 Editorial: The Risks to Macroeconomic and Financial Stability, Economic Systems

2018 What drives the distributional dynamics of client interest rates on consumer loans in the Czech Republic? A bank-level analysis, CNB Working Paper 06/2018

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB