prof. Ing. et Ing. Luboš Komárek Ph.D., MSc., MBA - Publikace

Články v impaktovaných časopisech

2016 A Comprehensive Method for House Price Sustainability Assessment in the Czech Republic, Prague Economic Papers

2016 Liquidity Stress Testing with Second-Round Effects: Application to the Czech Banking Sector, Czech Journal of Economics and Finance

Články v recenzovaných časopisech

2011 Models for Stress Testing Czech Banks’ Liquidity Risk, CNB Working Paper No 11/2011

Odborné knihy

2012 Zranitelnost českého bankovního sektoru, Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, Studie 10/12

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB