prof. Ing. et Ing. Luboš Komárek Ph.D., MSc., MBA - Publikace

Články v impaktovaných časopisech

2018 International Reserves: Facing Model Uncertainty. Economic Systems, Economic Systems

2017 A Comprehensive Method for House Price Sustainability Assessment in the Czech Republic, Prague Economic Papers, 26(3):269-285

2017 Real Exchange Rates: Are They Dominated by Fundamental Factors? Applied Economic Letters, Applied Economic Letters

2017 Návrh segmentů strukturálního makroekonomického modelu ČR. Politická ekonomie, Prague Economic Papers

2017 Real Exchange Rates: Are They Dominated by Fundamental Factors?, Applied Economic Letters

2016 Identification of Asset Price Misalignments on Financial Markets With Extreme Value Theory, Emerging Markets Finance and Trade

2016 Liquidity Stress Testing with Second-Round Effects: Application to the Czech Banking Sector, Czech Journal of Economics and Finance

2015 Sources of Asymmetric Shocks: The Exchange Rate or Other Culprits? , Economic Systems

2013 Convergence of returns on Chinese and Russian stock markets with world markets: national and sectoral perspectives, National Institute Economic Review

2013 Analysis of Sovereign Risk Market Indicators: The Case of the Czech Republic, Czech Journal of Economics and Finance

2013 Financial Integration at Times of Financial Instability, Czech Journal of Economics and Finance

2012 Behaviorální a fundamentální rovnovážný měnový kurz, Politická ekonomie

2012 Bude americký dolar nadále dominantní světovou rezervní měnou?, Politická ekonomie

2012 Německá lokomotiva a česká ekonomika, Politická ekonomie

2011 Does Money Help Predict Inflation? An Empirical Assessment for Central Europe, Economic Systems

2011 Měnová politika a cena ropy, Politická ekonomie

2011 Monetary Policy in a Small Economy after Tsunami: A New Consensus on the Horizon?, Czech Journal of Economics and Finance

2011 Možnosti identifikace bublin v české ekonomice, Politická ekonomie

2011 Regional Analysis of Housing Price Bubbles and their Determinants in the Czech Republic, Czech Journal of Economics and Finance

2011 The Classification and Identification of Asset Price Bubbles, Czech Journal of Economics and Finance

2010 Dlouhodobá reálná apreciace jako fenomén ekonomické konvergence, Politická ekonomie

2010 Rovnovážnost cen nemovistostí v České republice, Politická ekonomie

2009 Vymezení a vyhodnocení agresivity centrálních bank, Politická ekonomie

2009 Možnosti řešení problematických aktiv komerčních bank, Politická ekonomie

2009 Resolving Non-performing Assets in the Czech Republic: Theory and Practice., Journal for Institutional Comparisons

2008 Transitional appreciation of equilibrium exchange rates and the ERM II, Transition Studies Review

2007 Integrace devizových trhů vybraných nových členských zemí EU, Politická ekonomie

2007 Equilibrium Exchange Rates in the EU New Members: Methodology, Estimation and Applicability to ERM II, Prague Economic Papers

2007 Financial Integration of Stock Markets among New EU Member States and the Euro Area, Czech Journal of Economics and Finance

2007 Monetary Policy and Asset Prices: What Role for Central Banks in New EU Member States?, Prague Economic Papers

2007 The Behavioral Equilibrium Exchange Rate of the Czech Koruna, Transition Studies Review

2007 Why Central Bankers Should Disclose Interest Rate Forecast, Czech Journal of Economics and Finance

2006 Foreign exchange interventions and interest rate policy in the Czech Republic: Hand in glove? , Economic Systems

2006 Půlstoletí vývoje světových peněz, Politická ekonomie

2005 Kurzová konvergence a vstup do eurozóny (III) – Komparace zkušeností nových členských zemí EU, Czech Journal of Economics and Finance

2004 Demand for Money in a Transitional Economy: The Case of the Czech Republic 1993-2001, Eastern European Economics

2004 Měnová politika v období velmi nízké inflace, Czech Journal of Economics and Finance

2003 Currency Substitution in a Transitional Economy with an Application to the Czech Republic,  Eastern European Economics

2003 Nobelova cena za ekonomii 2002, Czech Journal of Economics and Finance

2003 Stabilita bankovního, Czech Journal of Economics and Finance

2003 Vyčerpání zdrojů – 150 let jedné ekonomické diskuze, Czech Journal of Economics and Finance

2002 Argentina – vzestupy a pády, Czech Journal of Economics and Finance

2002 Česká ekonomika v makroekonomických modelech, Czech Journal of Economics and Finance

2002 Česká společnost ekonomická - Mladí ekonomové roku 2001, Politická ekonomie

2002 Dlouhodobá nezaměstnanost a vstup ČR do EU – Můžeme se poučit ze zkušeností Španělska a Švédska?, Czech Journal of Economics and Finance

2002 Inflation Targeting: Lessons from the International Experience, Czech Journal of Economics and Finance

2002 Kurzová konvergence a vstup do eurozóny (I) - Existuje možnost volby pro kandidátské země? , Czech Journal of Economics and Finance

2002 Kurzová konvergence a vstup do eurozóny (II) – Komparace zkušeností členských zemí EU, Czech Journal of Economics and Finance

2002 Současný vývoj makroekonometrického modelování, Czech Journal of Economics and Finance

2002 Teorie optimálních měnových zón: rámec k diskuzím o monetární integraci, Czech Journal of Economics and Finance

2001 Na cestě do EU: nominální a reálná konvergence v tranzitivních ekonomikách, Czech Journal of Economics and Finance

2001 Stav výzkumu Phillipsovy křivky. Finance a úvěr (Informace ze semináře České společnosti ekonomické), Czech Journal of Economics and Finance

1999 Dluhově přizpůsobený reálný rovnovážný kurz české koruny, Politická ekonomie

1998 Analýza dynamiky inflace v ČR pomocí P* modelu, Czech Journal of Economics and Finance

1998 P-star model,  Eastern European Economics

1997 Návrh segmentů strukturálního makroekonomického modelu ČR, Politická ekonomie

1997 Standardní makroekonomické modely a jejich aplikace na podmínky české ekonomiky v letech 1993-96, Politická ekonomie

Články v recenzovaných časopisech

2011 Models for Stress Testing Czech Banks’ Liquidity Risk, CNB Working Paper No 11/2011

Odborné knihy

2012 Zranitelnost českého bankovního sektoru, Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, Studie 10/12

Ostatní

2020 Nástroje regulace hypotečních úvěrů ve světě, Globální ekonomický výhled

2020 Reakce fiskální politiky na COVID-19 aneb jak z krize rychle ven1, Globální ekonomický výhled

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY