Filip Rozsypal MSc. - Publikace

Články v impaktovaných časopisech

2011 Does Money Help Predict Inflation? An Empirical Assessment for Central Europe, Economic Systems

2009 Vymezení a vyhodnocení agresivity centrálních bank, Politická ekonomie

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY