doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová Ph.D. - Publikace

Články v recenzovaných časopisech

2015 Agrarismus mezi láskou k rodné hroudě a politické moci, Historický časopis

Odborné knihy

2014 Hlávkovi předchůdci a pokračovatelé., Národohospodářský ústav Josefa Hlávky

2014 Střední Evropa na cestě od minulosti k budoucnosti, Masarykův ústav a archív AV ČR a CEVRO Institut

Kapitoly v knize

2015 Continuity and Discontinuity in the Czech and Slovak Historiographies, Routledge

2015 History Wars in the Czech Republic, Palgrave

2015 Regionalism in the Czechoslovak Historiography (of the Economic History) Introductory Remarks. , Ostravská univerzita

2014 Být mecenášem vzdělance.... (na provincii)., Universitas Ostraviensis

2014 Imrich Karvaš. Guvernér se srdcem vědce., Národná banka Slovenska

2014 K moři! Střední Evropa v úvahách českých národohospodářů v období do druhé světové války, Masarykův ústav a archív AV ČR a Vysoká škola CEVRO Institut

2014 Role občanské společnosti ve státě, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem

2014 Stát blahobytu nebo sociální smír? Sociální otázka z pohledu národohospodáře (Albína Bráfa), Historický ústav AV

2014 Třikrát neklidné srdce Evropy, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha 2014 © vysoká škola CEVRO Institut, Praha 2014

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF
EY