doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová Ph.D. - Publikace

Články v impaktovaných časopisech

2021 Čtyři jezdci apokalypsy. (Recenze knihy Waltera Sheidela The Great Leveler. Violence and the History of Inquality from the Stone Age to Twenty-first Century. Princeton University Press 2017), Historicky časopis

2021 Ukradená revoluce. Politická ekonomie pozemkové reformy v meziválečném Československu, Scandinavian Economic History Review, in print

2020 Czechoslovak film industry on the way from private business to public good (1918-1945), Business History

2020 Historie československého / českého filmu v zrcadle jeho ekonomických dat, Iluminace

2018 Zapomenuté kořeny. Nadace v českých zemích a v Československu před rokem 1951, Historický časopis

2017 Ztracené dobro. Strakova nadace v historickém kontextu, Austrian History Yearbook, 48, (April 2017 )

2016 Hospodářská historička střední Evropy, Austrian History Yearbook

2016 Nekrolog Prof. Vladimíra Kašíka, Historický ústav AV

2016 Vliv exilových hospodářských historiků na československou historiografii, Veda

2015 Budování kapitalismu v postkomunistických zemích., VŠE

Články v recenzovaných časopisech

2018 Článek XVIII. Světový kongres hospodářských dějin v Bostonu, ČČH

2018 Prof. Mikuláš Teich., ČČH

2017 Business History. Vědecká disciplína mezi ekonomií a historií. , Český časopis historický

2017 Konference European Business History Association, Historický ústav AV

2017 První světový kongres Business History v Bergenu., Historický ústav AV

2016 Hledání podstaty vědecké revoluce., Historický ústav SAV

2016 Hledání Václava Chaloupeckého. , Historický ústav AV

2016 Nové promýšlení Rakousko-Uherska a jeho dědictví., Historický ústav AV

2015 Agrarismus mezi láskou k rodné hroudě a politické moci, Historický časopis

2015 Jiný pohled na ekonomický přerod zemí východního bloku., Ústav soudobých dějin AV

2015 Myant M. R., Drahokoupil J., Tranzitivní ekonomiky., Collegium Carolinum

2015 Příběh chudoby II. Výklad pojmu chudoba v českém ekonomickém myšlení na přelomu 19. a 20. století., Archiv hlavního města Prahy

Odborné knihy

2021 Mikuláš Teich: Moje století(1918-2018), Galén

2021 Pohledem druhých: Praha jako inspirace a vzor pro emancipační zápas malých národů. Antonie Doležalová (ed.), Miroslav Hroch (ed.), Karolinum

2018 Dějiny českého ekonomického myšlení, Routledge

2014 Hlávkovi předchůdci a pokračovatelé., Národohospodářský ústav Josefa Hlávky

2014 Střední Evropa na cestě od minulosti k budoucnosti, Masarykův ústav a archív AV ČR a CEVRO Institut

Kapitoly v knize

2019 Czech Republic, Palgrave Macmillan

2019 Ringhofferové a jejich doba. Institucionální rámec (nejen) ringhofferovského podnikání v habsburské monarchii a v Československu., Národní technické muzeum

2018 Pozemková reforma v Československu po roce 1918: sociální, politické, ekonomické a národnostní dimenze vlastnických změn, Německu

2017 Ve vleku nemožného čechoslovakismu, Bratislavě

2015 Continuity and Discontinuity in the Czech and Slovak Historiographies, Routledge

2015 Regionalism in the Czechoslovak Historiography (of the Economic History) Introductory Remarks. , Ostravská univerzita

2014 Být mecenášem vzdělance.... (na provincii)., Universitas Ostraviensis

2014 Imrich Karvaš. Guvernér se srdcem vědce., Národná banka Slovenska

2014 K moři! Střední Evropa v úvahách českých národohospodářů v období do druhé světové války, Masarykův ústav a archív AV ČR a Vysoká škola CEVRO Institut

2014 Role občanské společnosti ve státě, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem

2014 Stát blahobytu nebo sociální smír? Sociální otázka z pohledu národohospodáře (Albína Bráfa), Historický ústav AV

2014 Třikrát neklidné srdce Evropy, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha 2014 © vysoká škola CEVRO Institut, Praha 2014

Překlad

2020 Znovuobjevená vědecká revoluce, Academia

Ostatní

2018 Mikuláš Teich (1918-2018), Robinson College Record Michaelmas

Srpen 2022
poútstčtsone
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY