PhDr. Karolína Vozková - Publikace

Články v impaktovaných časopisech

2018 Determinanty poplatkového výnosu bank v EU - jakou hraje tržní koncentrace roli?, Prague Economic Papers, Czech Republic

IES Working Papers

2018 Why Did EU Banks Change Their Business Models in Last Years and What Was the Impact of Net Fee and Commission Income on Their Performance?, IES Working Papers 04/2018

2015 Determinants of Banking Fee Income in the EU Banking Industry – Does Market Concentration Matter?, IES Working Papers 4/2015

Články ve sborníku

2017 Cost Efficiency of European Cooperative Banks , Proceedings ICBEFMS 2017 : 19th International Conference on Business, Economics, Finance and Management Sciences, Cuba 2017

2016 Net Fee and Commission Income Determinants of European Cooperative Banks, Proceedings: 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FINANCIAL, MARKETING AND MANAGEMENT STUDIES (HONG KONG, 2016)

2015 Are Bank Fees in the Czech Republic Ecessive?,

Ostatní

2015 Finanční produkty v době nízkých úrokových sazeb – případová studie na zavedení IMU v České republice, Oeconomica - nakladatelství VŠE

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB