Matěj Opatrný MSc. - Publikace

Články v impaktovaných časopisech

2020 The impact of the Brexit vote on UK financial markets: a synthetic control method approach, Empirica

2017 Quantifying the Effects of the CNB's Exchange Rate Commitment: A Synthetic Control Method Approach, Czech Journal of Economics and Finance

IES Working Papers

2019 The Impact of the Brexit Vote on UK Financial Markets: A Synthetic Control Method Approach, IES Working Papers 27/2019

2018 Extent of Irrationality of the Consumer: Combining the Critical Cost Efficiency and Houtman Maks Indices, IES Working Papers 11/2018

2018 The Impact of Agricultural Subsidies on Farm Production: A Synthetic Control Method Approach, IES Working Papers 31/2018

2016 Quantifying the Effects of the CNB's Exchange Rate Commitment: A Synthetic Control Method Approach, IES Working Papers 17/2016 (článek získal čestné uznáni prezidenta České společnosti ekonomické za nejlepší výzkumnou práci mladých autorů)

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance