Mgr. Michal Král - Publikace

Články v impaktovaných časopisech

2010 Dlouhodobá reálná apreciace jako fenomén ekonomické konvergence, Politická ekonomie

2007 Why Central Bankers Should Disclose Interest Rate Forecast, Czech Journal of Economics and Finance

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB