Detail práce

Ekonomie rodiny

Autor: Mgr. Olga Sivková
Rok: 2009 - zimní
Vedoucí: prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
EEI a HP
Jazyk: Český
Stránky: 111
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Rodina je považována nejen za nejstarší instituci lidské společnosti, která se vyskytuje ve všech známých kulturách, ale i za instituci, jež reflektuje daný vývoj ve společnosti. Proměny rodiny zaznamenané v 20. století ve vyspělých ekonomikách (zmenšení rodin, snížení úrovně plodnosti, vyšší věk snoubenců při sňatku, zvýšená rozvodovost, nárůst nesezdaných soužití v populaci, atd.), tak vyvolaly zvýšený zájem společenskovědních disciplín o tuto instituci, ekonomii nevyjímaje. Rodina je významným ekonomickým agentem nejen jako spotřebitel a zdroj práce, ale také jako původce lidského a sociálního kapitálu a pozitivních externalit.
Diplomová práce se zabývá ekonomií rodiny z perspektivy vývoje této instituce, vztahu k tržnímu systému, základních ekonomických modelů a rodinné politiky s ohledem na aktuální vývoj v České republice. Část práce je zaměřena na finanční podporou českých rodin, jak přímou skrze systém sociálního zabezpečení, tak nepřímou skrze daňové nástroje, a analýzu základních dat statistiky rodinných účtů Českého statistického úřadu a populačního vývoje v České republice.
Ke stažení: Diplomová práce Sivkové

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY