Detail práce

Four essays in political economy

Autor: Dalibor Roháč, M.A.
Rok: 2008 - zimní
Vedoucí: † prof. Ing. Karel Kouba DrSc.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 92
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Táto rigorózna práca je kolekciou štyroch statí venujúcich sa rôznym otázkam politickej ekonómie z perspektívy Viržínskej školy.
Prvá stať je analýzou liberum veta - pravidla jednomyseľnosti používaného v Poľsko-litovskej republike. Tvrdí, že jednomyseľnosť bola odpoveďou na náboženskú heterogenitu existujúcu v Poľsko-litovskej republike a na fakt, že práva náboženských menšín neboli chránené kredibilnými ústavnými opatreniami.
Druhá stať diskutuje zlyhanie Rakúsko-uhorskej monarchie na ceste k demokracii a jej rozpad. V kontraste k obvyklým interpretáciam, ktoré zdôrazňujú vojenskú porážku cisárstva tvrdí, že otázka národnostných menšín hrala dôležitú úlohu v jeho rozpade. To, že sa neuskutočnila vhodná decentralizácia monarchie bol hlavný dôvod pre to, aby národnostné menšiny hľadali riešenia, ktoré neboli zlučiteľné s ďalšou existenciou monarchie.
Tretia stať hľadá paralely existujúce medzi politickým myslením Franka Knighta a Jürgena Habermasa. Tvrdíme, že vo viacerých dôležitých smeroch sa Habermas choval ako nasledovník Franka Knighta a že ho možno považovať veľmi blízkeho Knightovsko-Buchananovsko-Rawlsovskej línii v politickej ekonómii.
Štvrtá stať je diskusiou týkajúcou sa transparentnosti v modernej ekonómii. Hlavným argumentom tejto state je to, že štruktúra motivácií v ekonómii môže viesť k netransparentnosti vo výskume, čo zasa môže mať neželané následky. Náš argument ilustrujeme na príklade empirickej makroekonómie, ktorá sa čoraz viac uchyľuje ku kalibrácii miesto štandardných metód testovania hypotéz.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY