Detail práce

Altruismus jako ekonomická motivace

Autor: Bc. Ondřej Rak
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 49
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Bakalářská práce „Altruismus jako ekonomická motivace“ pojednává o altruismu a etice v ekonomii. Uvádí několik argumentů pro myšlení etiky v ekonomii, popisuje altruistické preference a načrtává ekonomický smysl altruismu. Též se zabývá některými problémy při srovnání s neoklasickým paradigmatem a ukazuje na obtíže při pokusech o koncepční pojetí altruismu.
Ke stažení: Bakalářská práce Rak

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY