Detail práce

Is the Concept of the Laffer Curve Valid ?

Autor: Mgr. Herbst Karel
Rok: 2008 - zimní
Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 117
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato rigorózní práce se zabývá Lafferovou křivkou. Teorie Lafferovy křivky nám říká, že pokud výše daňové sazby překročí určitou mez (daňová sazba maximalizující příjmy), tak daňové výnosy budou dále v absolutních číslech klesat se vzrůstající daňovou sazbou. Proto se tato práce snaží zjistit, zda jsou tyto skutečnosti platné pro daň z příjmu korporací pro 20 OECD zemí v časovém období od roku 1965 do 2006.
Struktura práce může být rozdělena do tří částí. V prvních dvou úvodních kapitolách bude krátce diskutována historie a teorie zdanění a daňových systémů. Druhá část práce se zaměří na Lafferovu křivku. Třetí kapitola prozkoumá teorii Lafferovy křivky a bude diskutovat její vlastnosti pro různé druhy daní. V následující kapitole je zhodnocena literatura týkající se možných způsobů odhadů této křivky a Lafferových efektů. Pátá kapitola se pak zaměřuje na korporátní daň z příjmu a zkoumá vývoj daňových sazeb a státních výnosů v našem vzorku zemí.
V poslední části této práce jsou prezentovány ekonometrické odhady Lafferovy křivky pro daň z příjmu korporací. Nejdříve je Lafferova křivka odhadnuta pro tři vybrané země a poté pro celý vzorek 20 OECD zemí na základě panelových dat. Závěrečná sekce poté činí závěry z naší analýzy, především potvrzuje, že tradiční tvar Lafferovy křivky pro korporátní daň z příjmu byl ověřen.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY