Detail práce

Konkurence versus dominantní postavení v evropském farmaceutickém průmyslu:Jsou patentová práva příliš silná?

Autor: Polanská Eva
Rok: 2008 - zimní
Vedoucí: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 0
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá postavením společností působících v evropském farmaceutickém průmyslu. Farmaceutický průmysl patří tradičně mezi vysoce inovativní odvětví, jehož investice do výzkumu jsou nejvyšší ze všech sektorů jak v evropském, tak v globálním měřítku. V tomto odvětví se typicky uděluje vysoký počet patentů. Díky nim podniky získávají silné postavení na trhu.
Ústředním tématem, jemuž se práce věnuje, je detailní rozbor, zda a jak se silné právní postaveni farmaceutických společností projevuje v ekonomické rovině.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY