Detail práce

IPO na středoevropských akciových trzích

Autor: Mgr. Roženský Vojtěch
Rok: 2008 - zimní
Vedoucí: † doc. Ing. Jiří Havel CSc.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 103
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou primárních emisí (IPO) na středoevropských
akciových trzích v období posledních pěti let. V první části jsou hledány důvody,
proč počet IPO v Polsku patří k nejvyšším v Evropě, zatímco v České republice a
Maďarsku jich probíhá minimum. Jako hlavní příčiny byly identifikovány (1) postoj
firem k akciovému financování, (2) kvalita práva kapitálového trhu a úroveň
ochrany investic, (3) vysoká poptávka po akciích ze strany polských penzijních
fondů, (4) velikost trhu a okruh potenciálních investorů, (5) marketingová strategie
burzy a rozvoj sekundárního trhu. Kvantitativní analýza polských IPO ukázala, že
jejich průměrný objem je relativně nízký, stejně jako likvidita a výnosnost těchto
akcií v letech následujících po emisi. Příspěvek vysokého počtu IPO k rozvoji
polského trhu tak není až tak významný, jak by se dalo předpokládat. Z pohledu
pražské a budapešťské burzy nelze dosavadní vývoj označit za kritický,
znepokojující jsou pouze některé jeho příčiny.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY