Detail práce

European Bank Mergers and Acquisitions: Do They Create Value for Shareholders?

Autor: Mgr. Stárová Hana
Rok: 2008 - zimní
Vedoucí: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 100
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Evropský bankovní sektor prošel za poslední dvě desetiletí významnými
změnami v oblasti regulace, technologie a tržní struktury. Změny ve vnějším prostředí
vyvolaly od konce devadesátých let silnou vlnu fúzí a akvizic a spustily konsolidaci
trhu. Cílem této práce je zjistit, zda jsou evropské bankovní fúze a akvizice
opodstatněny tvorbou hodnoty pro akcionáře zúčastněných bank. Za tímto účelem
nejprve probereme teoretické motivy k fúzím a akvizicím, které naznačují možné
zdroje tvorby hodnoty. Dále provedeme tzv. event study zkoumající důsledky 59 fúzí a
akvizic listovaných evropských bank z let 1998 až 2007 na hodnotu pro akcionáře. Naše
výsledky dokazují, že fúze a akvizice přinesly značnou hodnotu pro akcionáře
akvizičních cílů. Akcionáři akvizitérů naopak hodnotu signifikantně ztrácejí. Čistý efekt
pro akcionáře obou zúčastněných bank je signifikantně kladný, z čehož usuzujeme, že
bankovní fúze a akvizice byly úspěšné. Navíc ukazujeme výsledky pro několik menších
vzorků analyzující rozdíly v tvorbě hodnoty mezi domácími a přeshraničními
transakcemi, transakcemi financovanými penězi a akciemi a transakcemi různých
velikostí.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY