Detail práce

Vliv inflačních diferenciálů na dynamiku HDP

Autor: Mgr. Strecker Ondřej
Rok: 2008 - zimní
Vedoucí: prof. Roman Horváth Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 100
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Inflační diferenciály znamenají v prostředí měnové unie i rozdíly v reálné úrokové míře. V krátkém období tak na HDP působí procyklicky, jednak přímo a prostřednictvím efektu bohatství taky nepřímo. V delším období kumulující se inflační diferenciály zhoršují reálný měnový kurz a postupně tak převáží jejich anticyklický vliv. Pro dynamiku HDP z toho plyne předpoklad delších a hlubších cyklů. Po teoretické analýze mechanismu tato práce kvantifikuje jednotlivé efekty pro případ EMU a zabývá se očekávanými změnami vlastností cyklu po zavedení Eura. GMM a Kivietovy odhady modelů s panelovými daty většinou potvrzují statistickou signifikanci popsaných efektů. Další výsledky ukazují pozitivní souvislost mezi absolutní velikostí inflačních diferenciálů a růstem amplitudy cyklů, prodloužením jejich délky a prodloužením doby nutné k návratu do rovnováhy po poptávkovém šoku.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY