Detail práce

Nové možnosti kolektivního investování v ČR

Autor: Vostrovská Diana
Rok: 2008 - zimní
Vedoucí: Mgr. Magda Pečená Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 115
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Kolektivní investování prošlo v minulých letech významným rozvojem a v současnosti již hraje na trhu finančního zprostředkování důležitou a nenahraditelnou roli. Novela Zákona o kolektivním investování umožnila vznik nemovitostních fondů ve formě speciálních fondů nebo fondů kvalifikovaných investorů. V úvodu práce je stručně shrnuta situace na trhu kolektivního investování, struktura, historie a současnost. V dalším textu jsou specifikovány zákonné normy, které vznik nemovitostních fondů determinují. Práce čerpá poznatky ze zahraniční praxe, podrobněji jsou popsány nemovitostní fondy v USA a Německu, kde mají investice do nemovitostních fondů svou tradici. Následně jsou analyzovány základní aspekty činnosti nemovitostních fondů, i v kontextu mezinárodní konkurenceschopnosti, prostřednictvím zkoumání charakteristik nepřímého investování do nemovitostí, daňového systému, vývoje lokálního nemovitostního trhu a evropské legislativy.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY