Detail práce

Modelování optimálního zdanění alkoholu

Autor: Mgr. Mikolášek Jakub
Rok: 2009 - zimní
Vedoucí: prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 112
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tento projekt se zabývá modelováním optimálního zdanění alkoholu v ČR na
základě mikroekonomických poznatků o chování soptřebitele. Po úvodním
vyjmenování základních statistických údajůo jednotlivých skupinách alkoholických
nápojoů se zaměří na identifikaci a odhadnutí nákladů vzniklých společnosti jejich
konzumací. Tyto náklady budou dále rozděleny na ty, jež jsou konzumentovy vlastní
a na tu část, kterou přenáší na ostatní členy společnosti. Užívaje metodologi
publikovanou autorskou dvojicí Anderson a Baumberg (2006), spolu
s makroekomonickými údaji o českém alkoholovém průmyslu, vyčíslíme odhad
vnejších nákladů spotřeby alkoholu. V dalším kroku se projekt zaměřuje na
teoretické modelování společensky optimální míry zdanění jednotlivých tipů
alkoholu, za použití metod analogických k postupu autorských dvojic T. F. Pogue a
L. G. Sgotz (1989) a H. Saffer, a F. Chaplupka, (1994). Prozkoumání několika
alternativních modelů nám umožňuje blíže nahlédnout do problematiky optimálního
zdanění komodity a stanovit nároky na empirická data, která budou potřeba pro
numerický výpočet optimální daně. Následující fáze se zaměřuje na
mikroekonomickou analýzu chování konzumentů alkoholu v České Republice a na
odhad jejich poptávkových elasticit po hlavních druzích alkoholu, za využití metody
AIDS (Almost Ideal Demand System). Jako zdroj dat pro tuto ekonometrickou studii
slouží Statistika rodinných účtů publikována Českým statistickým úřadem. Za
použití výsledků mikroekonomické analýzy pak porovnáme ušetřené náklady,
vzniklé dodatečným zdaněním, se ztrátou spotřebitelského přebytku, kterou zdanění
přinese též. Za použití různých předpokladů o tzv. „společenské optimálnosti“
spotřebitelském chování konzumentů alkoholu pak budeme schopni vytvořit několik
scénářů pro modelování společensky optimálního zdanění.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY