Detail práce

Volatilita akciového trhu v České republice: Vzestupy a pády

Autor: Mgr. Princ Michael
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: PhDr. Martin Netuka
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 98
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá analýzou volatility českého akciového trhu v letech 1994 až 2009 včetně srovnání s vyspělými světovými akciovými trhy - konkrétně se jedná o evropský region, USA a Japonsko. Nástroji ekonometrické analýzy jsou často užívané modely odvozené od původního procesu GARCH tzn. IGARCH, EGARCH a APARCH procesy.
Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je věnována analýze volatility Burzy cenných papírů Praha založené pouze na domácích informacích. Analýza obsahuje odhady modelů GARCH, srovnání jejich schopností předpovídání a rovněž část věnovanou strukturálním zlomům založené na ICSS algoritmu, Inclan-Tiao testu a jeho upravených verzích.
Další část se zabývá dynamickou analýzou založenou na DCC MVGARCH modelu, který popisuje vývoj volatility spillover efektů během pozorovaného období. Datový zdroj využitý při odhadu modelu obsahuje vývoj hodnot akciových indexů i čistých výnosů z pohledu českého investora investujícím na globálních trzích. Analýza je dále podpořena výpočty Grangerovy kausality, která odhaluje dlouhodobou jednosměrnou závislost BCPP na ostatních vyspělých trzích.
KOMPLEXNÍ VÝSLEDKY, KTERÉ VYCHÁZÍ ZE SYNERGICKÉHO SPOJENÍ KONKRÉTNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ UKAZUJÍ, ŽE ČESKÝ AKCIOVÝ TRH PROŠEL TŘEMI FÁZEMI VÝVOJE.
Ke stažení: Rigorózní práce Prince

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY