Detail práce

Oceňovacie metódy a hodnota firmy.

Autor: Mgr. Moleková Táňa
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Ing. Petr Jakubík Ph.D. Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 122
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Jedným z hlavných rysov pomaly doznievajúcej finančnej a hospodárskej krízy je výrazný pokles hodnoty bohatstva držaného vo forme akcií. Investor rieši v dnešnej dobe problém, či je výhodnejšie držať akcie v očakávaní budúceho rastu ich hodnoty alebo sa zamerať na bezpečnejšie a profitabilnejšie formy aktív. Nielen stovky profesionálov, ale aj malí investori a domácnosti držia svoje úspory vo forme akcií firiem obchodovaných na Pražskej burze cenných papierov.
Riešenie popísaného problému by malo byť postavené na dôveryhodných informáciách o možnom nad- alebo podhodnotení tržných cien týchto akcií v závislosti na ich vnútornej hodnote, ktorá je založená na skutočných finančných a nefinančných ukazovateľoch.
Hlavným cieľom tejto rigoróznej práce je analýza vhodnosti použitia niektorej z oceňovacích metód v snahe o vysvetlenie závislosti medzi touto vnútornou hodnotou a skutočnou tržnou hodnotou akciových titulov. Jej jadrom je nájdenie odpovede na otázku, ktorý z teoretických konceptov a oceňovacích metód najlepšie vystihuje vývoj tržných cien akcií kótovaných na Pražskej burze cenných papierov. Vybraná vzorka firiem je testovaná pomocou rôznych oceňovacích metód a ekonometrických nástrojov za účelom zistenia potenciálneho vzťahu medzi skutočnou a vnútornou hodnotou predmetných akcií, ako aj kvôli preukázaniu ich eventuálneho nad- alebo podhodnotenia. V závere je na základe výstupov z analýzy predložený investičný návrh týkajúci sa predaja alebo nákupu príslušných akcií.
Ke stažení: Rigorózní práce Moleková

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY