Detail práce

Spotřeba během životního cyklu: Česká mikroekonomická data

Autor: Mgr. Jana Cahlíková
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: PhDr. Jan Zápal Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Ekonomická teorie
Jazyk: Anglicky
Stránky: 88
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Tato diplomová práce si klade za cíl provést analýzu spotřeby během životního cyklu na základě českých mikroekonomických dat ze Statistiky rodinných účtů. Hlavní inspirací je analýza spotřeby na amerických datech, kterou provedli Gourinchas & Parker (2002). V práci jsou sestrojeny průměrné české profily spotřeby a příjmů během životního cyklu. Český profil spotřeby na rozdíl od amerického profilu nemá konkávní tvar a roste během celého života; spotřeba až přibližně do věku 45 let sleduje příjem, poté následuje zlom v chování domácností. Zjištěná fakta ohledně spotřeby českých domácností jsou v této práci interpretována v rámci standardní hypotézy životního cyklu za jistoty a především v rámci modelu spotřeby během života za nejistoty budoucích příjmů, který představili Gourinchas & Parker (2002). Tento model přináší významnou přidanou hodnotu pro interpretaci českých výsledků, když chování domácností je zde vysvětleno na základě proměnlivé síly dvou motivů úspor během životního cyklu - opatrnostního motivu (jištění se proti nejistotě budoucích příjmů) a životního motivu (spoření na důchod). Je zjištěno, že chování českých domácností během životního cyklu může být interpretováno v souladu s dříve zjištěným chováním amerických domácností.
Ke stažení: Diplomová práce Cahlíková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY